người lao động

Sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017
Chính trị 12 0
12 0

Sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017

Từ ngày 1/1/2017, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.580.000 đến 3.750.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Doanh nghiệp…

Tagged: , , , , , , , , , ,