người dân

Chưa đầy 1% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4: Con số rất đáng suy nghĩ
Thời sự 13 0
13 0

Chưa đầy 1% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4: Con số rất đáng suy nghĩ

“Đến giờ phút này, có khoảng 125.000 dịch vụ công mà Chính phủ, cơ quan hành chính các cấp cung cấp cho người dân, nhưng mới có chưa đầy 1.200…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,