nghẽn môi trường đầu tư

Pháp luật lao động gây “nghẽn” trong môi trường đầu tư?
Góc nhìn 47 0
47 0

Pháp luật lao động gây “nghẽn” trong môi trường đầu tư?

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông Phạm Minh Huân đã phải thốt lên rằng: “Vướng mắc cứ lặp đi lặp lại nhưng cách giải quyết của chúng ta rất chậm”. Lý do là chính sách không thể cùng làm thoả lòng các bên. Dù các quy định pháp luật lao động được sửa đổi thời gian qua đã bảo vệ quyền lợi người lao động nhiều hơn, tuy nhiên lại tăng chi phí tuân thủ cho DN.

Tagged: , , ,