nền văn hóa Óc Eo

Đi vào vùng “lõi” nền ăn hóa Óc Eo
Văn hóa 97 0
97 0

Đi vào vùng “lõi” nền ăn hóa Óc Eo

Nền văn hóa này phủ khắp miền Tây Nam Bộ và một phần cơ bản của Đông Nam Bộ. Trong đó, khu di tích Óc Eo-Ba Thê là một khu vực quan trọng của văn hóa Óc Eo được L. Malleret và nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhận định là một đô thị, một “thành phố cảng lớn”.

Tagged: , ,