mạng xã hội

Mạng xã hội Facebook đã cho phép bạn bán hàng miễn phí
Thương mại điện tử 35 0
35 0

Mạng xã hội Facebook đã cho phép bạn bán hàng miễn phí

Bất kỳ người dùng Facebook hay doanh nghiệp nào cũng có thể lập miễn phí một cửa hàng trực tuyến với đầy đủ hình ảnh, phương thức giao hàng, thông tin chi tiết từng sản phẩm. Khi có khách hàng đặt mua, quản trị viên Fanpage sẽ nhận được thông báo kèm liên kết xem xét tình trạng đơn hàng.

Tagged: , , ,