liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 6

Tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 6
Văn hóa 43 0
43 0

Tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 6

Đây là sự kiện diễn ra 3 năm/lần, thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự Liên hoan phim diễn ra từ nay đến hết ngày 05/11/2016 (tính theo dấu bưu điện). Nơi nhận: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, số 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.

Tagged: , ,