lạm phát

“Dẫn dắt” chỉ số giá vẫn là thuốc và dịch vụ y tế
Góc nhìn 8 0
8 0

“Dẫn dắt” chỉ số giá vẫn là thuốc và dịch vụ y tế

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác điều hành giá dịch vụ y tế trong 2 tháng cuối năm, ngày 2/11 vừa qua, Ban Chỉ đạo điều hành giá…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,