khách sạn Mường Thanh

“Các nhà đầu tư Việt Nam đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế Lào”
Doanh nghiệp 81 0
81 0

“Các nhà đầu tư Việt Nam đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế Lào”

Đó là phát lời của ông Sinlavong Khoutphaythoune Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đô trưởng tp Vientiane trong buổi lễ cắt băng khánh thành…

Tagged: , , , , , , , , , ,