huy động vốn cho khởi nghiệp

Hãy tạo “vốn mồi” cho khởi nghiệp
Góc nhìn 25 0
25 0

Hãy tạo “vốn mồi” cho khởi nghiệp

Kinh nghiệm của các nước và vùng lãnh thổ có nền kinh tế tri thức phát triển là họ đều có hệ sinh thái khởi nghiệp tốt. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu hình hành hệ sinh thái khởi nghiệp như vậy. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất đối với khởi nghiệp là huy động vốn cho giai đoạn ươm mầm cũng như tăng tốc.

Tagged: ,