hoài nam

Quảng Ninh: “Sẽ xem xét lại việc thu hồi đất của công ty Hoài Nam”
Doanh nghiệp 50 565 0
50 565 0

Quảng Ninh: “Sẽ xem xét lại việc thu hồi đất của công ty Hoài Nam”

Đó là thông tin do một lãnh đạo văn phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin với phóng viên chiều 23/8.  Quảng Ninh: Vội vàng thu hồi đất của DN để…

Tagged: , , , , , , , , , , , , , ,
Quảng Ninh: Vội vàng thu hồi đất của DN để giao cho dự án còn nằm trên “giấy”
Doanh nghiệp 5 231 0
5 231 0

Quảng Ninh: Vội vàng thu hồi đất của DN để giao cho dự án còn nằm trên “giấy”

Bỏ hàng chục tỷ đồng để đầu tư, cải tạo và xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh và đang làm ăn hiệu quả, thì UBND tỉnh Quảng…

Tagged: , , , , , , , , , , , , , ,