hỗ trợ doanh nghiệp

Tăng cường kết nối kinh tế cả về hạ tầng cứng, mềm khu vực Tam giác phát triển
Chính trị 12 0
12 0

Tăng cường kết nối kinh tế cả về hạ tầng cứng, mềm khu vực Tam giác phát triển

Các nhà Lãnh đạo khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã nhất trí tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế cả về hạ tầng cứng, hạ…

Tagged: , , , , , , , , , ,