hàng nhái

Khó khăn trong xử lý khi luật phòng chống hàng giả “đá” nhau
Thị trường 62 0
62 0

Khó khăn trong xử lý khi luật phòng chống hàng giả “đá” nhau

Nhiều văn bản mới được ban hành chưa có hiệu lực đã phải sửa đổi, bổ sung, thay thế do không có tính khả thi, khó đi vào cuộc sống. Nguyên nhân của vấn nạn nói trên chủ yếu do trình độ của đội ngũ xây dựng, thẩm định văn bản ở một số bộ, ngành, địa phương còn hạn chế hoặc chạy theo thành tích, cố làm cho xong việc…

Tagged: , , ,