hải quan

Thủ tục thuế, hải quan vẫn làm khó doanh nghiệp
Doanh nghiệp 4 0
4 0

Thủ tục thuế, hải quan vẫn làm khó doanh nghiệp

Ghi nhận nỗ lực của ngành thuế, hải quan trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, tuy nhiên các doanh nghiệp phản ánh còn nhiều quy định phiền hà,…

Tagged: , , , , , , , , , , ,