EU

Cơ hội nở rộ thương mại điện tử tại châu Âu
Thương mại điện tử 38 0
38 0

Cơ hội nở rộ thương mại điện tử tại châu Âu

Năm nay châu Âu dự kiến doanh thu cho ngành thương mại điện tử cả khu vực có thể tăng khoảng 12% so với năm ngoái nhưng các dự báo của Tổ chức thương mại điện tử châu Âu cho biết sang các năm tiếp theo, 2017 và 2018, tổng doanh số bán trực tuyến hàng hoá và dịch vụ có thể tăng đều tầm 15%.

Tagged: , , ,