đường nhập lậu

Đường cát lậu thao túng thị trường trong nước
Thị trường 136 0
136 0

Đường cát lậu thao túng thị trường trong nước

Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) đã có nhiều cuộc họp giữa các thành viên để thảo luận các biện pháp, nhằm đối phó tình trạng nhập lậu đường tràn lan vào thị trường Việt Nam. Và để hỗ trợ công tác chống buôn lậu đường qua biên giới, VSSA cũng đã kiến nghị chính phủ cho phép những đơn vị nào bắt được đường nhập lậu thì đơn vị đó được hưởng 100% giá trị lô hàng…

Tagged: , , , ,