Đồng bằng sông Cửu Long

ĐBSCL: Nông nghiệp không thể hội nhập trong manh mún
Kinh tế 8 0
8 0

ĐBSCL: Nông nghiệp không thể hội nhập trong manh mún

Phát triển bền vững ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL là xu thế chung mà toàn xã hội đang nỗ lực hướng tới, là mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,
Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL
Chính sách 6 0
6 0

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.…

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,