Donald Trump

Đừng lạ khi ông Trump đánh mạnh vào hàng Trung Quốc để bảo vệ kinh tế Mỹ
Thế giới 7 0
7 0

Đừng lạ khi ông Trump đánh mạnh vào hàng Trung Quốc để bảo vệ kinh tế Mỹ

Phải đến giữa tháng 1.2017 là thời điểm mà tân tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới chính thức nhậm chức, thì khi đó ông Donald Trump mới có thể thực…

Tagged: , , , , , , , , , ,