DNNVV

DNNVV là lực lượng quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế
Doanh nghiệp 12 0
12 0

DNNVV là lực lượng quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,