diễn đàn đối thoại nhà báo với doanh nhân

Báo chí và Doanh nghiệp: Những người đồng hành thân thiết
Thời sự 88 0
88 0

Báo chí và Doanh nghiệp: Những người đồng hành thân thiết

“Doanh nhân và Nhà báo đều có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là những người đồng hành thân thiết, tương trợ lẫn nhau.” Đó là chia sẻ chân thành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại Diễn đàn Báo chí và doanh nghiệp thời hội nhập

Tagged: , , ,