Chương trình Thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng: “Khởi nghiệp không chỉ là con đường kiếm tiền, mà là một triết lý sống”
Doanh nghiệp 17 0
17 0

Thủ tướng: “Khởi nghiệp không chỉ là con đường kiếm tiền, mà là một triết lý sống”

“Tôi mong rằng, các bạn sẽ khởi nghiệp một cách bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng, với cả nhiệt huyết và sự thông thái.. Tôi mong thanh niên Việt Nam…

Tagged: , , , , ,