chương trình tầm nhìn mới

Chương trình “Thương mại điện tử Việt Nam: Tầm nhìn mới – cơ hội mới”
Thương mại điện tử 133 0
133 0

Chương trình “Thương mại điện tử Việt Nam: Tầm nhìn mới – cơ hội mới”

Đó là chủ đề chính của chương trình do Tạp chí Thương gia & Thị trường, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức tới đây. Mục…

Tagged: , , , ,