cho vay ngoại tệ

Cho vay ngoại tệ: Tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp 40 0
40 0

Cho vay ngoại tệ: Tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp phải mua thiết bị bằng USD, do đó được vay USD sẽ thuận lợi hơn việc vay bằng VND. Thời gian qua các doanh nghiệp vẫn phải chuyển tiền VND sang USD để mua, khi đó lãi suất sẽ cao hơn. Do đó, đây là cơ hội để doanh nghiệp đầu tư và đổi mới thiết bị công nghệ rất tốt”…

Tagged: , , , , ,