các nhà khoa học

Thủ tướng muốn nắm thông tin nhanh nhất, trực tiếp nhất từ các nhà khoa học
Chính trị 19 0
19 0

Thủ tướng muốn nắm thông tin nhanh nhất, trực tiếp nhất từ các nhà khoa học

“Thủ tướng muốn nắm thông tin nhanh nhất, chính thức nhất, trực tiếp nhất từ các nhà khoa học, kể cả các ý kiến phản biện khác nhau” – Bộ…

Tagged: , , , , , , , , ,