các nhà đầu tư

Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc
Doanh nghiệp 7 0
7 0

Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần các bên “cùng thắng” khi đầu tư tại Việt Nam, song cũng lưu ý các nhà đầu tư phải sử dụng công nghệ hiện…

Tagged: , , , , , , , , , ,