các dự án FDI

Ban Quản lý KKT Quảng Bình: Đồng hành cùng nhà đầu tư
Chính sách 3 0
3 0

Ban Quản lý KKT Quảng Bình: Đồng hành cùng nhà đầu tư

Những năm qua, tình hút thu hút đầu tư vào các KCN, KKT của Quảng Bình có nhiều khởi sắc. Tính đến tháng 9/2016, tại 03 KCN, và 01 KKT…

Tagged: , , , , , , , , , , ,