Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chính phủ thống nhất lập 3 đặc khu kinh tế
Thu hút đầu tư 81 0
81 0

Chính phủ thống nhất lập 3 đặc khu kinh tế

 Chính phủ vừa có ý kiến chính thức đối với đề án xây dựng đặc khu kinh tế tại 3 tỉnh là Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang. Theo…

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , ,