Bộ Giao thông Vận tải

Không bắt buộc đổi bằng lái PET
Pháp luật 19 0
19 0

Không bắt buộc đổi bằng lái PET

Bộ Tư pháp cho rằng việc Bộ GTVT buộc người dân chuyển đổi giấy phép lái xe còn thời hạn từ bìa giấy sang vật liệu PET là tác động…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,