Bộ Công Thương

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ điều tra PVTex
Pháp luật 6 0
6 0

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ điều tra PVTex

Thanh ra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xơ sợi Đình Vũ. Theo đó, nhiều sai phạm đã…

Tagged: , , , , , , , , , , , , , ,