biến đổi khí hậu

Sẽ đổi tên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Môi trường 5 0
5 0

Sẽ đổi tên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Với lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, giai đoạn đến năm 2020, trước mắt, duy trì hoạt động của Trung tâm Khí tượng Thủy văn…

Tagged: , , , , , , , , ,