áp lực lên lạm phát

Lạm phát “nhấp nhổm” theo giá xăng
Thị trường 24 0
24 0

Lạm phát “nhấp nhổm” theo giá xăng

Giá xăng dầu tiếp tục giữ đà tăng trong tháng suốt tháng 4 và tháng 5. Giá xăng tăng 640 đồng/lít, dầu diezezen tăng 1.150 đồng/lít vào các ngày 20/4/2016 và ngày 5/5/2016 dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 5,15% so với tháng trước đó, góp phần tăng CPI chung khoảng 0,21%. Riêng nhóm giao thông đã tăng tới 2,39%

Tagged: , ,