áp lực điều hành

Áp lực điều hành chính sách vĩ mô: Không đơn giản!
Góc nhìn 36 0
36 0

Áp lực điều hành chính sách vĩ mô: Không đơn giản!

Cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 5% là có thể đạt được, song TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đánh giá , trong tình hình mặt bằng giá cả chuyển biến ngày càng nhanh như hiện nay, việc đạt mục tiêu này sẽ càng khó khăn hơn. Và áp lực với điều hành chính sách vĩ mô là không hề đơn giản.

Tagged: , , ,