Amazon

“Amazon, Alibaba không thể cạnh tranh với 1 triệu người Việt đang bán hàng trên Facebook”
Thương mại điện tử 38 0
38 0

“Amazon, Alibaba không thể cạnh tranh với 1 triệu người Việt đang bán hàng trên Facebook”

“Facebook đã tạo ra một thế hệ doanh nhân mới đi lên từ tay trắng của Việt Nam. Người Việt Nam am hiểu người Việt hơn và các DN luôn…

Tagged: , , , , , ,