Kinh tế tư nhân là nền tảng để đổi mới thể chế kinh tế thời hội nhập

Category: Công nghệ, Kinh tế, Trong nước tgo-1

Theo TS.Trần Đình Thiên, kinh tế tư nhân là nền tảng giúp nền kinh tế thị trường vận hành, còn đầu tàu là các tập đoàn kinh tế hùng mạnh.

Khoảng 500.000 doanh nghiệp Việt Nam hiện đang tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm, đóng góp hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội mỗi năm. Nhìn nhận vai trò của khối doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập của đất nước sẽ thấy sự thay đổi đáng kể tại Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XII. Lần đầu tiên kinh tế tư nhân đã được nhắc đến là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đó cũng là một phần quan trọng trong đổi mới thể chế kinh tế của đất nước, trong quan điểm phát triển kinh tế của Việt Nam.

TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam cho biết: “Trước thời kỳ cải cách, Việt Nam chỉ thừa nhận thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa với hai hình thức là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Kinh tế tư nhân hầu như không tồn tại. Như vậy, chúng ta cũng bỏ phí một nguồn lực rất lớn, có thể là nguồn lực cơ bản của phát triển xã hội. Do đó, nền kinh tế phát triển chậm, không hiệu quả.

Đến Đại hội Đảng lần thứ VI, chúng ta đưa ra khái niệm nhiều thành phần, thực chất là thừa nhận thành phần kinh tế tư nhân, đưa thành phần kinh tế tư nhân thành một lực lượng quan trọng trong phát triển đất nước. Luận đề đi kèm với nó là khuyến khích sự phát triển của kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân. Chúng ta đã phá vỡ được rào cản trong tư tưởng, quan điểm phát triển (tức là quan điểm loại trừ kinh tế tư nhân ra khởi sơ đồ phát triển). Đó là một bước tiến quan trọng”.

Trong khi có nhiều quan điểm cho rằng kinh tế tư nhân là đầu tàu cho nền kinh tế thị trường thì theo TS. Trần Đình Thiên nhận định, kinh tế tư nhân phải là nền tảng giúp nền kinh tế thị trường vận hành, còn đầu tàu là các tập đoàn kinh tế hùng mạnh.

kt-tu-nhan

“Ở đây, khái niệm đầu tàu được xác định là đối tượng trụ cột gồm các tập đoàn hùng mạnh, còn nền tảng là toàn bộ khu vực kinh tế tư nhân. Nói như vậy mới đúng với nền kinh tế thị trường và không hàm ý một sự phân biệt đối xử nào. Bởi lẽ, theo nguyên lý tối cao của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh tự do bình đẳng, khi không có bình đẳng và chỉ có độc quyền thì sẽ vỡ trận”.

“Trong 5 năm qua, nền kinh tế Việt Nam ở trong giai đoạn rất khó khăn. Trong đó, đối tượng phải gánh chịu khó khăn nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ chống đỡ để tồn tại nhiều hơn là cạnh tranh để vươn lên”, TS Nguyễn Đình Thiên phân tích.

“Điều này cũng phản ánh thực tế của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta lập ra những doanh nghiệp nhỏ li ti, làm cho định hướng của các doanh nghiệp Việt Nam nhiều khi chỉ là kiếm sống chứ không phải làm giàu. Sự sai lệch động cơ này cũng là một câu chuyện có lẽ tới đây phải có cách giải quyết, nếu không lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh một cách bình thường”.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, TS Nguyễn Đình Thiên cho rằng muốn nền kinh tế phát triển thì doanh nghiệp với tư cách là một thể chế phải được thiết kế lạị. “Ở đây nói đúng hơn là phải tái khởi động khởi nghiệp. Bởi lẽ, nếu doanh nghiệp phát triển theo kiểu kiếm ăn chộp giật thì thể chế doanh nghiệp đó không đúng với thị trường, Nhà nước cũng khó để điều chính sách phù hợp”, ông Nguyễn Đình Thiên nói.

Theo VTV

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment