Kiên Giang: Phát huy vai trò kinh tế biển

Category: Kinh tế, Trong nước tgo-1

Là một tỉnh có nhiều ưu thế bậc nhất trong khu vực ĐBSCL, Kiên Giang được coi là một Việt Nam thu nhỏ vì tỉnh có đủ tài nguyên rừng, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải đảo, biên giới… Trong đó, nguồn thu từ biển là đóng góp lớn nhất. Chính vì thế, Kiên Giang đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế biển trong giai đoạn 2016 – 2020.

Cải thiện đội ngủ tài cá công suất lớn bám biển lâu ngày là một trong những quyết sách phát triển kinh te bien cua t ỉnh Kiên Giang
Cải thiện đội ngủ tài cá công suất lớn bám biển lâu ngày là một trong những quyết sách phát triển kinh te bien cua t ỉnh Kiên Giang

Vai trò của kinh tế biển

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2020, khẳng định việc thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế biển bền vững, kế hoạch xác định các mục tiêu chung là tập trung xây dựng và phát triển toàn diện các ngành kinh tế biển như khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy sản ven biển, quanh đảo, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vùng biển, đảo. Song song đó là phát triển du lịch biển đảo, phát triển kinh tế hàng hải, chế biến thủy sản,… Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các đô thị ven biển, các trung tâm kinh tế biển, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Phú Quốc, các đô thị ven biển như: Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và huyện Kiên Lương sẽ tạo bước đà cho kinh tế biển Kiên Giang phát triển.

Những bài toán mà Kiên Giang đang từng bước đẩy mạnh cho phù hợp với xu thế mới là huy động và phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ven biển, hải đảo; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo và ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết việc làm để nâng cao mức sống nhân dân. Trong đó, sẽ phấn đấu đến năm 2020 kinh tế biển chiếm 74% GDP toàn tỉnh. Trong năm qua, sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 500 ngàn tấn. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 230 triệu USD. Đến năm 2020, ổn định và nâng cấp các phương tiện khai thác tàu đánh bắt xa bờ có công suất trên 90CV chiếm 70%. Tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá…

Tuy nhiên, vấn đề lãnh đạo tỉnh Kiên Giang quan tâm là tốc độ tăng trưởng còn chậm, chất lượng thấp và thiếu bền vững; chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, việc khai thác và nuôi trồng thủy sản có bước phát triển nhưng chưa ổn định và bền vững; tiềm năng mặt nước ven biển còn lớn nhưng chưa khai thác hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng thủy sản chưa nhiều; môi trường sinh thái vùng biển, ven biển diễn biến ngày một xấu, một số nơi ô nhiễm nặng, nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, khả năng tái tạo thấp; cơ sở hạ tầng nói chung, du lịch nói riêng phát triển chậm và chưa đồng bộ, sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng còn thấp, đơn điệu chưa thật hấp dẫn du khách trong và ngoài nước; tình hình an ninh trật tự vùng biển từng lúc còn diễn biến phức tạp, tình trạng khai thác thủy sản vi phạm pháp luật trong và ngoài nước còn phổ biến chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

Nhiều giải pháp chiến lược

Trước mắt, tỉnh Kiên Giang sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy hoạch gắn công tác dự báo với ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ven biển, hải đảo, nhất là các công trình giao thông, điện, nước sinh hoạt; phát triển ngành nghề và nâng cao đời sống của nhân dân ven biển, hải đảo. Thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân, đầu tư khai thác thủy sản trên các vùng biển khơi xa. Chuyển đổi ngành nghề và phương thức đánh bắt để nâng cao chất lượng đánh bắt và bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang 5 năm qua (2011-2015) đã thực hiện đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%/năm. Tỷ trọng GDP kinh tế biển chiếm 73,3% GDP toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ – công nghiệp, xây dựng – nông nghiệp.

Một quyết sách quan trọng không kém là phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển đi đôi với chú trọng giáo dục hướng nghiệp, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhất là dạy nghề đảm bảo đủ số lượng và đạt về chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển đảo. Quan tâm đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ đủ sức quản lý, điều hành phát triển kinh tế biển. Trong xu thế ấy, đào tạo sẽ đi đôi với việc tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về biển để tranh thủ vốn, tiềm lực khoa học, công nghệ. Ngoài ra, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khai thác, phát triển kinh tế biển, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của kinh tế biển Kiên Giang như nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến thủy sản, công nghiệp năng lượng, vận tải, du lịch, dịch vụ,..

Huy Diệu – Quỳnh Giao

loading...

Related Articles

Add Comment