Khai thác biển phải đi đôi với bảo vệ biển

Category: Thời sự, Trong nước tgo-1

Việt Nam có vùng biển rộng hơn ba lần diện tích đất liền, với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, hai quần đảo lớn là Trường Sa, Hoàng Sa và khoảng ba nghìn đảo lớn, nhỏ. Biển Việt Nam được công nhận là mười trung tâm đa dạng sinh học biển điển hình trên thế giới. Do vậy, biển đảo đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước.

phat_trien_kinh_te_bien_dao

Ngư dân giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 11-5 vừa qua, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành “Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương ven biển lập kế hoạch khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển và ứng phó với biến đổi khí hậu; đạt được các chỉ tiêu đề ra trong chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các Bộ ngành, địa phương liên quan cũng xây dựng và triển khai dự án điều tra, đánh giá sức chịu tải, phân vùng rủi ro môi trường của các đầm, phá, vũng, vịnh quan trọng thuộc vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; dự báo diễn biến mức độ gây ô nhiễm, sức chịu tải của các thành phần môi trường biển do các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên theo vùng, ngành và lĩnh vực; thống kê, lập danh mục các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên ảnh hưởng xấu tới môi trường biển, hải đảo; triển khai thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật;..Bên cạnh đó, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển và trên các đảo. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xây dựng mới, nâng cấp, bổ sung các trạm quan trắc khí tượng hải văn, các trạm quan trắc tài nguyên, môi trường biển…

Đồng thời, các địa phương, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra và bảo vệ môi trường đối với các hoạt động có nguy cơ và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển, đặc biệt là các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản; các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch dọc theo bờ biển và trên các đảo; lập danh mục và kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển; tổ chức triển khai quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên và môi trường biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

bien dao viet nam

Kế hoạch cũng nêu rõ tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển và trên các đảo. Trong đó ưu tiên xây dựng các trạm quan trắc tài nguyên, môi trường biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là xâm nhập mặn; đánh giá đầy đủ diễn biến của các hiện tượng El Nino, La Nina, xâm nhập mặn, xâm thực biển ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển và trên các đảo để có các biện pháp hữu hiệu phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại.

Những năm gần đây, các địa phương ven biển của nước ta đã tiến hành thực hiện việc xây dựng các chương trình, kế hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kế hoạch và các giải pháp mà một số địa phương, doanh nghiệp đề ra còn nghiêng nhiều về phía khai thác tài nguyên thiên nhiên biển, mà chưa chú trọng tới việc bảo vệ môi trường. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu chưa phát huy được hiệu quả, hoặc mới chỉ khắc phục tình trạng sạt lở, xâm nhập mặn… theo kiểu mùa vụ và tính bền vững chưa cao. Do đó, nhằm đáp ứng các yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước trong thời gian tới, nhất là trong việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, các địa phương cần tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong điều tra cơ bản về khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Giang San

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment