Hải Quan Quảng Ninh: Hiệu quả từ triển khai hệ thống thông quan điện tử

Category: Thương mại điện tử tgo-1

Hệ thống thông quan điện tử tự động (gọi tắt là VNACCS/VCIS) được Hải quan Quảng Ninh chính thức triển khai từ ngày 14/4/2014 đến nay đã đạt được nhiều thành quả, góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách, hiện đại hóa Hải quan theo các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác Hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

VNACCS/VCIS (Vietnam Automated Cargo And Port Consolidated System/Vietnam Customs Intelligence Information System) là tên gọi tắt của Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia được Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, gồm 02 hệ thống nhỏ: (i) Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS); (ii) Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (gọi tắt là Hệ thống VCIS). Hệ thống VNACCS/VCIS gồm các phần mềm chủ yếu: Khai báo điện tử (e-Declaration); Manifest điện tử (e-Manifest); Hóa đơn điện tử (e-Invoice); Thanh toán điện tử (e-Payment); C/O điện tử (e-C/O); Phân luồng (selectivity); Quản lý hồ sơ rủi ro/tiêu chí rủi ro; Quản lý doanh nghiệp XNK; Thông quan và giải phóng hàng; Giám sát và kiểm soát. Tại Quảng Ninh, hệ thống VNACCS/VCIS đã được triển khai chính thức từ tháng 4/2014 tại 100% Chi cục trực thuộc Hải quan Quảng Ninh.

Nhằm để hiểu rõ hơn hiệu quả trong công tác triển khai hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Xuân Hiệp, Thường trực Ban cải cách hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS là một điểm nhấn trong công tác cải cách, hiện đại hoá của Hải quan Quảng Ninh. Hệ thống này có thể tự động xử lý, phân luồng và phản hồi cho doanh nghiệp, ra quyết định thông quan hàng hóa, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan.

Theo đó, ở khâu khai báo và xử lý tờ khai, thời gian tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin khai báo chỉ từ 1-3 giây. Đối với hàng luồng xanh (miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa), thời gian thông quan giảm xuống chỉ còn dưới 3 giây. Còn đối với khâu giám sát hải quan, việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS và áp dụng mã vạch trong giám sát hải quan đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ còn vài phút thay vì kéo dài hàng giờ như trước đây, góp phần giảm ùn tắc hàng tại các cửa khẩu.

Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, tỷ lệ tờ khai, kim ngạch và doanh nghiệp thông quan tự động tại Quảng Ninh đạt 100%. Hiểu được ý nghĩa và hiệu quả mang lại từ VNACCS/VCIS, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 99% doanh nghiệp tham gia sử dụng hệ thống. Năm 2015, chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử được đưa vào sử dụng rộng rãi, việc mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước qua các Ngân hàng thương mại bằng phương thức thanh toán điện tử đạt 95% tổng số thu nộp ngân sách nhà nước. Cũng trong năm 2015, đã có 35.197 lượt phương tiện xuất nhập cảnh và 4.318.814 lượt hành khách xuất nhập cảnh được thực hiện thủ tục trên hệ thống VNACCS/VCIS, thu nộp ngân sách nhà nước lên đến 14.296,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh phối hợp thu thanh toán với 28 ngân hàng thương mại và kết nối online với kho bạc nhà nước trong thu thuế điện tử. Chỉ cần 15 phút sau khi doanh nghiệp nộp tiền tại ngân hàng, thông tin nộp tiền sẽ được chuyển sang cơ quan Hải quan, lập tức được thanh khoản, trừ nợ thuế và thông quan hàng hóa, đã góp phần không nhỏ vào hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, công tác thu nộp thuế, giảm thiểu tình trạng cưỡng chế thuế không chính xác, giảm thời gian thông quan của doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Ngô Xuân Hiệp cho biết thêm, ngoài việc cải cách hành chính, hệ thống VNACCS/VCIS còn góp phần “cải cách con người” trong nội bộ ngành Hải quan. Khi chính thức vận hành, hệ thống VNACCS/VCIS đã cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan. Mỗi công chức ở từng bước, từng khâu của quy trình đều có tài khoản, mật khẩu riêng để truy cập vào hệ thống và sẽ lưu lại đầy đủ thông tin tác nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Do vậy, việc phân công, chỉ đạo xử lý nghiệp vụ của lãnh đạo, ý kiến đề xuất của công chức thừa hành đều được thể hiện và lưu trên hệ thống, từ đó giúp cho công tác tự kiểm tra, kiểm soát được thuận lợi hơn. Đồng thời, các hoạt động tác nghiệp giữa lãnh đạo và công chức thừa hành, giữa công chức thừa hành với doanh nghiệp cũng được công khai, minh bạch.

Quốc Nam

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment