An Giang :Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh

Category: Doanh nghiệp tgo-1

Cần phải có cách tiếp cận mới và tạo sự khác biệt mang tính cạnh tranh cao, nhằm tạo bước đột phá trong quá trình phát triển, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đó là mục tiêu mà tỉnh An Giang xác định sẽ làm trong thời gian tới

Cải thiện hình ảnh trong mắt nhà đầu tư

Từ nhiều năm qua, với quyết tâm của lãnh đạo, An Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh trên đường phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thân thiện.

Tuy nhiên, thời gian qua kết quả một số lĩnh vực chưa đạt như mong muốn và còn chậm cải thiện, do nguyên nhân chủ quan chiếm phần lớn như: việc tổ chức thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa thật sự thường xuyên, chưa cụ thể theo các chỉ tiêu được giao, chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm.

LK CAC HHDNPCT tinh Lâm Quang Thi (1 từ phải qua) tham quan SP hàng Việt Nam CLC

Công tác cải cách thủ tục hành chính chỉ mới chuyển biến và dừng lại ở mức giảm bớt văn bản, giấy tờ trong khi việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế… Cụ thể, là việc hướng dẫn trong công tác điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch còn chậm, chưa kịp thời; quy hoạch sản phẩm – quy hoạch sử dụng đất bị trùng lắp phải điều chỉnh khi doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư; hỗ trợ pháp lý, lao động, việc làm, đăng ký thương hiệu,. Nếu như năm 2012 PCI An Giang đứng thứ 2 cả nước thì đến năm 2015 thì An Giang lại đứng thứ 39/63 tỉnh, thành.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Với quyết tâm nâng cao chỉ số PCI và cải thiện hình ảnh An Giang trong mắt nhà đầu tư, tỉnh ủy đã Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư cụ thể:

PCT AG THAM QUAN SP HANG VIETPCT tinh An Giang Lâm Quang Thi (thứ 4 từ trái qua)

Thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư đảm bảo trong thời gian quy định. Thường xuyên rà soát và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, làm cản trở hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tập trung vào khâu hậu kiểm; tổ chức quán triệt tới từng cán bộ công chức về cải cách hành chính, chống quan liêu, chống tham nhũng, sách nhiễu, chuyển mạnh mẽ theo tinh thần phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết bộ thủ tục hành chính theo quy định; Thường xuyên phối hợp Sở Tư pháp rà soát đánh giá, nghiên cứu rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ tại đơn vị để giảm thời gian giải quyết, tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện..

Được biết theo lộ trình và đơn vị thực hiện giai đoạn 1 từ 01/7/2016 – 31/12/2016. Tỉnh An Giang sẽ triển khai thực hiện tại 08 đơn vị, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Thuế và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2017 trở đi, thực hiện tất cả các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có thể nhận thấy sự quyết tâm của Lãnh đạo tinh An Giang được thể hiện chính là: Quyết định 494/QĐ/UBND ngày 02 tháng 3 năm 2016 của UBND và Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định 494/QĐ/UBND của UBND tỉnh thành lập Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Tổ Giúp việc. Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận dự án đầu tư, cơ chế chính sách và quy định của Nhà nước. Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh An Giang và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch…

Ban Hỗ trợ doanh nghiệp do PCT UBND tỉnh Lê Văn Nưng là Trưởng ban. Các thành viên bao gồm Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh điều phối các sở, ngành và địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận dự án đầu tư, cơ chế chính sách và quy định của Nhà nước. Chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp xúc và tổ chức triển khai dự án của nhà đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh An Giang và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch. Theo quy chế Ban Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, đăng ký làm việc của doanh nghiệp (thông qua Tổ giúp việc) bằng các hình thức công văn, điện thoại, email…

Văn Mười

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment