Đồng Nai: Tôn vinh 17 doanh nghiệp “Doanh nghiệp xuất sắc”

Category: Doanh nghiệp tgo-1

Chiều 7- 9 vừa qua, Hội đồng xét chọn “Doanh nghiệp xuất sắc- Doanh nhân xuất sắc” lần V- 2016 của tỉnh đã tổ chức xét chọn các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc của tỉnh trong 3 năm (2013 – 2015).

????????????????????????????????????

Qua kết quả kiểm phiếu từ tổ thư ký, hội đồng xem xét bình chọn được 23 doanh nghiệp, có 17 doanh nghiệp xuất sắc, 6 doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 doanh nhân xuất sắc, 3 doanh nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội đồng tuyển chọn được 10 doanh nhân đạt danh hiệu “ Doanh nhân Việt Nam” tiêu biểu. Các doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu sẽ được tỉnh tôn vinh vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10- 2016. Các doanh nhân và doanh nghiệp được chọn dựa trên các tiêu chí: chấp hành các chính sách, pháp luật, xây dựng tốt Đảng cơ sở, đoàn thể vững mạnh đạt hiệu quả kinh tế xã hội,tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng…  Hội đồng xét chọn đã loại một số trường hợp doanh nghiệp bị vi phạm pháp luật…Nhất là vi phạm về môi trường.

  Bùi Châu

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment