Đồng Nai :Công tác dân vận đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế

Category: Kinh tế tgo-1

Song song thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, việc xây dựng phong trào “Dân vận khéo” không chỉ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, mà còn góp phần không nhỏ góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã tới làm việc tại tỉnh Đồng Nai. 
Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã tới làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

 

Những năm qua, Ban Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng hàng chục mô hình tự quản về ANTT. Qua đó, đã phát huy vai trò chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác, phát giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn, tạo mối đoàn kết khối dân cư.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, các địa phương của các tỉnh thành phía Nam đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, hệ thống dân vận các cấp cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, viên chức và quần chúng nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng các điểm sáng an ninh trật tự, điểm sáng văn hóa từ những vùng nông thôn đến thành thị.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác

Để các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Ban dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Hướng về cơ sở, đảm bảo tốt ANTT ngay tại cơ sở, trong từng thôn, bản, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học”; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp theo hướng xã hội hóa công tác bảo vệ ANTT với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Cùng với đó, củng cố, kiện toàn lực lượng an ninh cơ sở, nhất là lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố… phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Ông Trương Công Niễm, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành, cho biết : “Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp dân vận ngay từ khi mô hình được triển khai thực hiện. Mô hình đã giúp các đường sạch sẽ, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Các hộ gia đình cũng đã quen với việc thu gom rác cho vào bọc để đúng vị trí thu gom. Đến nay, ở địa phương tình trạng rác thải vứt bừa bãi không còn tồn đọng, tạo nhiều thuận lợi và thoáng đãng để người dân an tâm làm ăn.

Ông Võ Minh Châu, ở Phước Thiền, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cũng chia sẻ: “Trước đây, các tập thể hay cá nhân tập trung đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực sản xuất là chủ yếu, dẫn tới số lượng đăng ký còn hạn chế. Song, đến nay mỗi người dân chúng tôi đã tự vận động và tuyên truyền lẫn nhau, đồng thời giải thích cho mọi người dân cùng hiểu về công tác dân vận không “đóng khung” ở một lĩnh vực nào mà có hầu hết trong các mặt của đời sống xã hội. Nhờ vậy mà việc đăng ký thực hiện các mô hình mới phong phú trên nhiều lĩnh vực”.

Các mô hình dân vận khéo đăng ký thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với những cách làm khác nhau, nhưng đều mang hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên “làn gió mới” trong phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương.

 Minh Sơn

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment