Đồng Nai: Bí thư Tỉnh ủy: Kiên quyết “ tiêu diệt ” cơ sở giết mỗ lậu

Category: Thời sự tgo-1

 

Tại buổi họp ngày 31- 8, thường trực hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quang trọng của HĐND tỉnh, đề ra các nhiệm vụ  trong thời gian tới. Thường trực HĐND,ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả của các đoàn  giám sát chuyên đề cho ông Nguyễn Phú Cường, bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quy hoạch cụm công nghiệp

 Theo ông Nguyễn Trung Thành, chánh văn phòng HĐND tỉnh cho biết, sở  công thương đã rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch 27 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện có, 17 cụm đã có đơn vị đầu tư hạ tầng cơ sở.Tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số doanh nghiệp hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho người lao động nông thôn. Góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân. Về công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến doanh nghiệp và người dân vẫn còn hạn chế chưa đạt hiệu quả cao. Kết quả triển khai các cụm công nghiệp chưa đạt so với kế hoạch được duyệt, công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện chưa đồng bộ giữa các ngành nên còn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lập thủ tục để vào cụm công nghiệp, thời gian thực hiện kéo dài.Có nơi, quy hoạch các cụm công nghiệp chưa gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của  địa phương. Hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa đảm bảo,….

Ông Nguyễn Phú Cường họp chỉ đạo tiêu diệt giết mổ lậu
Ông Nguyễn Phú Cường họp chỉ đạo tiêu diệt giết mổ lậu

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng việc quy hoạch cụm công nghiệp vừa và nhỏ để tập trung các doanh nghiệp theo hệ thống. Việc gọi nhà đầu tư vào cụm công nghiệp còn khó khăn, vì kinh phí đầu tư lớn. Thực tế, các huyện rất muốn có cụm công nghiệp để tăng trưởng kinh tế. UBND tỉnh sẽ có những chỉ đạo sát hợp cho từng huyện, thị thành lập trung tâm quản lý cụm công nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, theo 3 hạng mục cơ bản: đường, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải… Đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống, từ môi trường nước, không khí, …Tỉnh ủy đề nghị ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc cải cách thủ tục hành chính cấp phép xây dựng, các thủ tục về đất đai, phải rút ngắn thời gian theo đúng quy định, để tránh phiền cho doanh nghiệp cũng như người dân. Cụ thể như công ty CP may Đồng Tiến đổi sang công ty CP Đồng Phú Bình, xin đổi từ đầu năm 2015 tới giờ chưa xong. Riêng cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh, số lượng doanh nghiệp đăng ký vào còn quá ít. Cần lập phương án đưa doanh nghiệp giết mổ gia súc, gia cầm vào, vì các cơ sở nầy cũng có hình thức xử lý môi trường cục bộ, có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỉnh ủy đề nghị sở nông nghiệp, ban kinh tế ngân sách, các ngành xây dựng, Tài nguyên và Tp. Biên Hòa cùng tính toán, có phương án để báo cáo UBND tỉnh.
 Kiên quyết “diệt ”giết mổ lậu
Theo ông Lại Thế Thông, trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho biết kết quả giám sát thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Các cơ sở giết mổ có phép đúng theo quy hoạch thì việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y mới đạt 20,58%,chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ đạt 7%. Theo thống kê hiện có 102 cơ sở giết mổ được cấp phép còn 149 cơ sở chưa cấp phép. Kế hoạch đến cuối  2016 phải hoàn thành quy hoạch các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, một số cơ sở giết mổ được quy hoạch thì công suất giết mổ tập trung chỉ mới kiểm soát được 43% lượng thịt cung ứng ra thị trường, còn lại 57% hiện chưa kiểm soát được. Vì vậy, cần có chuyên đề về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn liên ngành tỉnh phải kiểm soát theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn. Các địa phương phải có các giải pháp cho phù hợp, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của từng địa phương, tuyên truyền rộng khắp, để người dân ý thức việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ để đảm bảo lượng thực phẩm tươi sạch cung ứng cho thị trường. Từng địa phương phải quán triệt đến 2017 phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối cho người tiêu dùng. Cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan, để có những chuyên đề thực hiện tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tại, cơ sở giết mổ đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ đạt 1/4 lượng thịt ra thị trường thực tế. Ông Phan Minh Báu, phó giám đốc sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cho biết, đoàn liên ngành của sở phối hợp huyện đi kiểm tra đột xuất được 4 cơ sở giết mỗ lậu. Phát hiện các cơ sở trên đều vi phạm quy định về giết mổ gia súc, gia cầm. Có nơi thực hiện việc giết mổ lậu một cách công khai,có cơ sở nằm sát khu giết mổ tập trung nhưng không chấp hành việc giết mỗ theo đúng quy hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị sở Tài chính cùng các sở, ngành phối hợp để  tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ kiểm dịch, chi phí giết mổ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Cường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện cương quyết tiêu diệt những cơ sở giết mổ không đạt tiêu chuẩn. Tạo điều kiện cho các cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như việc cạnh tranh lành mạnh trên thương trường. Cục, chi cục quản lý thị trường phối hợp thú y, ban quản lý chợ, kiểm tra xử phạt tiểu thương không tuân thủ quy định, thu hồi giấy phép kinh doanh không cho buôn bán ở chợ. Từng địa phương, phải tập trung làm ráo riết về việc giết mổ lậu. Thịt bán trong chợ phải có đóng dấu kiểm dịch. Nếu phát hiện vi phạm vệ sinh thực phẩm thì phải xử lý ở mức cao nhất theo quy định. Ông Cường đề nghị sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn,kết hợp chặt chẻ với các huyện, thị để kiểm tra “dẹp sạch” các cơ sở giết mổ lậu. Đề nghị báo, đài tuyên truyền sâu rộng về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân thấu hiểu rỏ thực phẩm sạch. Giao trách nhiệm cho các lãnh đạo chủ chốt của từng địa phươngchịu trách nhiệm. Tạo mọi điều kiện cho người kinh doanh chấp hành tốt quy định, phải tiêu diệt kẻ làm ăn bất chính, bất chấp thủ đoạn,…  Kinh doanh lậu trốn thuế.

 Bùi Châu

loading...

Related Articles

One thought on “Đồng Nai: Bí thư Tỉnh ủy: Kiên quyết “ tiêu diệt ” cơ sở giết mỗ lậu

  1. Hưng

    Địa phương này làm có vẻ nghiêm. Cao bằng quê tôi mang tiếng thành phố nhưng còn không có cai lò mổ tập trung nào. Chỉ đạo nhiều nhưng không làm cũng không sao ca

    Reply

Add Comment