Đầu tàu kinh tế Đông Nam Bộ – Cần sự liên kết chặt chẽ

Category: Kinh tế, Tài chính tgo-1

Đông Nam Bộ là một trong những vùng kinh tế động lực quan trọng hàng đầu của cả nước, đóng vai trò một cửa ngõ kinh tế và cầu nối hàng đầu của Việt Nam ra thế giới. Khu vực này đang hội tụ những lợi thế vượt trội và có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Vùng kinh tế Đông Nam bộ gồm 9 tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng. 4 tỉnh hạt nhân, gồm:  TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam bộ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là vùng có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và là đầu tàu phát triển kinh tế chung của cả nước.

ha

Theo các chuyên gia kinh tế, Đông Nam bộ là vùng kinh tế quan trọng nhất cả nước, là đầu tàu kinh tế. Nếu vùng Đông Nam bộ thành công thì cả nước thành công, nếu vùng Đông Nam bộ thất bại, nền kinh tế Việt Nam hứng chịu hậu quả ngay lập tức. Thế nhưng, ở đầu tàu kinh tế này lại đang có một bất cập lớn.

Mặc dù vậy, để phát huy được những tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, thành, việc thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ hơn nữa, hướng đến mở rộng các quan hệ kinh tế liên vùng và hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu với các hiệp hội thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) cùng với cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN là yêu cầu cấp bách.

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc nghiên cứu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại TP.Hồ Chí Minh, cho biết, trong khi Đông Nam bộ đóng góp 45% GDP, 50% giá trị công nghiệp, 49% xuất khẩu, 52% số thu ngân sách của cả nước, thì đầu tư phát triển cho Đông Nam bộ chỉ có hơn 18%, đây là khoảng cách rất xa so với nhu cầu. “Tôi nghĩ, nếu như Đông Nam bộ được giữ lại một khoản ngân sách lớn hơn một chút thì hệ thống giao thông của vùng này đã được cải thiện nhiều chứ không như hiện nay”.

Tại diễn đàn Kinh tế Đông Nam bộ 2016 với chủ đề “Hội nhập quốc tế- Tận dụng các cơ hội mới cho liên kết và tăng trưởng”: nhằm hội tụ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước quan tâm đến khu vực. Đồng thời, bắc nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp – các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia.  Theo ông Nguyễn Băng Tâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh, việc  liên kết hiện nay giữa các tỉnh, thành trong vùng vẫn còn lỏng lẻo. Cụ thể, giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ có ký kết hợp tác nhưng cũng chỉ là ký, chưa có đánh giá hiệu quả như thế nào ngoại trừ trên lĩnh vực giao thông.

Đặc biệt, để phát huy được những tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, thành phố trong vùng, Đông Nam bộ cần mở rộng các quan hệ kinh tế liên vùng và hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu; tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thương mại, đẩy mạnh liên kết với các vùng khác trong phạm vi cả nước. Đông Nam bộ cũng cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế từng vùng trên cơ sở lợi thế so sánh, khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo lập thể chế kinh tế ưu đãi cho các vùng kinh tế trọng điểm.

Sơn Hồ

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment