Chương trình “Thương hiệu truyền thống tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng”… Lần thứ I năm 2016

Category: Sức khỏe tgo-1

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã để lại những truyền thống vô cùng quý giá, tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam, giúp dân tộc Việt Nam có lịch sử lâu dài và vẻ vang. Ngày nay, các giá trị truyền thống đang được nhân dân ta nỗ lực bảo tồn và phát huy, góp phần to lớn vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong truyền thống đó có các loại thuốc gia truyền góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng; bên cạnh đó còn nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống ở nhiều địa phương rất có uy tín được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng.

Nhằm thúc đẩy hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc; Viện chính sách pháp luật và quản lý cùng Tạp chí Thương gia & thị trường phối hợp với Công ty TNHH Hợp tác và Phát triển thương hiệu Việt Nam và một số đối tác khác tổ chức chương trình giao lưu “Thương hiệu truyền thống tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng” & “Sản phẩm uy tín chất lượng làng nghề Việt”. Đây là việc làm thiết thực nhằm ghi nhận, tôn vinh, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực truyền thống, khuyến khích các tập thể, cá nhân không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ đóng góp cho cộng đồng.

 

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

THƯƠNG HIỆU TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

& SẢN PHẨM UY TÍN CHẤT LƯỢNG LÀNG NGHỀ VIỆT

Lần thứ I – năm 2016

  1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Tôn vinh và thúc đẩy sự phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc

 – Tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân

tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực truyền thống .

Khuyến khích các tập thể, cá nhân không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ đóng góp cho cộng đồng

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

– Các tập thể, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống có nhiều đóng góp cho  công tác nâng cao sức khỏe cộng đồng.

– Các tập thể, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất các sản phẩm nghề Việt có uy tín.

– Các tổ chức, cá nhân, đơn vị được vinh danh phải bảo đảm về môi trường; sản phẩm –  dịch vụ được cộng đồng đánh giá tốt.

– Không vi phạm pháp luật.

– Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

 III. THỦ TỤC THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Hồ sơ tham dự chương trình gồm:

– Bản đăng ký tham gia (theo mẫu do đại diện đơn vị tự giới thiệu hoặc do tổ chức có tư cách pháp nhân giới thiệu)

– Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc hành nghề (nếu có)

– Bản sao giải thưởng, huy chương, bằng khen, giấy khen và các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có)

  1. THỜI GIAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH:

Nhận đăng ký, giới thiệu từ tháng 4/2016

Chương trình dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2016.

  1. TÀI CHÍNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH:

– Trích từ nguồn tài chính của Ban tổ chức.

– Từ nguồn kinh phí hỗ trợ truyền thông của các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ

chương trình

  1. QUY ĐỊNH KHÁC:

Bản quy định này có hiệu lực kể từ khi ban hành. Trong quá trình thực hiện có thể có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment