Chính thức gia hạn gói hỗ trợ nhà 30.000 tỉ đồng từ ngày 1.8

Category: Bất động sản tgo-1

Hôm qua, 29/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15.5.2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7.1.2013 của Chính phủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối tượng gia hạn gói hỗ trợ nhà ở là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31.12.2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31.3.2016 và đã được ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10.5.2016.

Thông tư cũng quy định các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 1.6.2016 đến ngày Thông tư này có hiệu lực được NHNN tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện như: thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31.3.2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình; thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10.5.2016.

Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá hai tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào hai kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Theo Một thế giới

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment