CC Thuế Nhơn Trạch, ĐN: Thành quả từ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Category: Trong nước tgo-1

Việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế Tỉnh Đồng Nai nói chung và ngành thuế huyện Nhơn Trạch nói riêng. Đó là việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, không ngừng trau dồi đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo lời dạy của Bác Hồ.

Từ việc ngành thuế huyện Nhơn Trạch duy trì thường xuyên tổ chức sinh hoạt Đảng, các đảng viên đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ rèn luyện, phấn đấu thường xuyên của mỗi người nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị và xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nói chung và Nhơn Trạch là một trong những thành viên của ngành thuế tỉnh nhà. Nhất là 5 năm liền (từ 2011-2015), Đảng bộ Cục Thuế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước và nhiều năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong đó có nhiều tập thể, cá nhân điển hình như đồng chí Bí thư Đảng ủy, tập thể Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Phòng Kê khai kế toán thuế – tin học. Kết quả đó, thể hiện qua nhiều mặt công tác trong xây dựng đảng, cơ quan, mà nổi bật là công tác cải cách hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của công chức thuế.

LE-KHANH-THANH1Lễ khánh thành trụ sở mới của chi cục thuế huyên Nhơn trạch

Xác định mục tiêu là đồng hành cùng doanh nghiệp, hàng năm, ngành thuế đều tổ chức họp mặt đối thoại cùng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế luôn nhận thức sâu sắc về nội dung, giá trị tư tưởng, đạo đức, lấy đó làm phương châm làm việc, phục vụ người nộp thuế tốt hơn. Mặt khác, ngành thuế đã tiến hành khảo sát ý kiến đóng góp sâu sắc của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của người nộp thuế. Qua đó, cho thấy những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm đặc biệt là thái độ phục vụ và thủ tục hành chính thuế. Để từ đó, Cục Thuế tỉnh đã có giải pháp nâng cao chất lượng công việc, đồng thời rèn luyện đạo đức, thái độ phục vụ.

Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch là một trong những đơn vị làm tốt công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch, cho rằng: Chi cục luôn lấy lời dạy của Bác: “Thu thuế phải được lòng dân” để làm tốt công tác thu thuế hàng năm. Một trong những điều quan trọng nhất là phải liêm khiết, trong sạch, tiên phong gương mẫu thực hiện nghiêm túc tuyên ngôn ngành thuế: “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức chi cục thường xuyên vận động, giải thích để họ tự giác nộp thuế đúng quy định.

Quyết tâm hoàn thiện mình hơn nữa, xác định ý thức, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách thuế. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả hơn, thực hiện tốt hơn nữa việc công khai, dân chủ trong quản lý thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo thu được tiền nhưng người nộp thuế cảm thấy hài lòng.

Thuỳ Duyên – Minh Châu

loading...

Related Articles

Add Comment