Cần thu gọn DN nhà nước

Category: Doanh nghiệp tgo-1

“Doanh nghiệp nhà nước phải thu gọn lại, nhưng hiệu quả thì phải tăng lên”. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ khi tham dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ Công thương chiều 12.7 vừa qua. 

Theo thống kê của người đứng đầu Chính phủ, Bộ Công thương đang quản lý hơn 10 tập đoàn, tổng công ty lớn, nhưng tiến độ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp (DN) của ngành còn chậm, cả về số lượng lẫn tỷ trọng bán vốn trong từng đơn vị.

thu_tuong_phuc_izwdThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Phải coi DN tư nhân là động lực của nền kinh tế”

Cách đây gần 3 tháng, khi lần đầu tiên gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế đất nước. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng”.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trường đối với các DNNN, với mục tiêu huy động vốn của toàn xã hội nhằm đầu tư, đổi mới công nghệ, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, thay đổi cơ cấu và phương thức quản lý doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện để người lao động trong doanh nghiệp cổ phần và những người góp vốn thực sự làm chủ, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Giai đoạn 2016-2020 được chính phủ xem là 5 năm quốc gia khởi nghiệp, 5 năm cả nước tập trung toàn lực phát triển doanh nghiệp, lấy hiệu quả và chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm thước đo chính. Đã qua rồi thời kỳ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) độc quyền trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Rõ ràng, sau 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, ngoài những thành tích phát triển kinh tế-xã hội, nền kinh tế nước ta vẫn còn đó những rào cản về cơ chế, chính sách. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn ở một số tổng công ty và tại rất nhiều địa phương, doanh nghiệp còn chậm, không như kế hoạch đã đề ra, cần tăng cường tiềm lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối và nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trường.

Trên thực tế, việc huy động vốn của các công ty cổ phần là sợi dây liên kết chặt chẽ giữa những người lao động, những doanh nghiệp có quyền lợi chung thông qua sự đồng sở hữu các cổ phần trong một doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần thì làm ăn thua lỗ, thu nhập của người lao động luôn ở mức thấp; nhưng sau khi cổ phần hóa đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt, bảo toàn được vốn nhà nước và doanh nghiệp phát huy được năng lực, ngành nghề của mình.

Qua 6 tháng đầu năm 2016, cả nước chỉ có 40 doanh nghiệp hoàn thành các giai đoạn cổ phần hóa. Mà một trong những rào cản lớn nhất đó là tư duy của người lãnh đạo, người làm công tác quản lý trong các DNNN. “Thu gọn lại doanh nghiệp nhà nước, nhưng hiệu quả thì phải tăng lên” rất cần phải “tái cơ cấu” tư duy của những người làm công tác quản lý, tức là phải gắn đổi mới doanh nghiệp với đổi mới tư duy quản trị doanh nghiệp.

Như vậy, trong xu thế kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, nhất là khi nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập sâu rộng, đòi hỏi năng lực điều hành sản xuất kinh doanh, nhạy bén trong nắm bắt nhu cầu thị trường và tư duy “đọc trận đấu” khi ứng xử và triển khai thực hiện của các nhà quản lý và đội ngũ những người lãnh đạo doanh nghiệp là rất lớn. Bên cạnh đó, việc tư duy và năng lực lãnh đạo của những người làm quản lý DNNN chậm đổi mới, trông chờ và ỷ lại như thời bao cấp thì rất khó có sự đột phá, như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: “Cứ giữ mãi tư tưởng quốc doanh thì rất khó phát triển”.

Related Articles

Add Comment