Các mức đóng lệ phí trước bạ theo quy định mới

Category: Thời sự, Trong nước tgo-1

Nghị định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).Cụ thể, nhà, đất mức thu là 0,5%; súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%; tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.

Xe máy mức thu là 2%. Riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%; đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định nêu trên thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.

Riêng, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự theo quy định.

Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền.

Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2017.

Thay thành viên Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thay ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Vũ Luận tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Tại Quyết định 1963/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TF).

Theo Kế hoạch, trước khi Hiệp định TF có hiệu lực, các cơ quan chức năng liên quan phải thực hiện tuyên truyền, phổ biến Hiệp định một cách rộng rãi để đảm bảo việc áp dụng Hiệp định TF nhất quán, theo đúng các cam kết trong WTO; sớm xây dựng sổ tay, văn bản hướng dẫn chi tiết về các quy định, nghĩa vụ trong Hiệp định TF để các bộ ngành có liên quan, đặc biệt là các cơ quan quản lý biên giới nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Hiệp định TF; đồng thời giúp cho doanh nghiệp và các bên có quan tâm tận dụng được các lợi ích có được từ việc áp dụng Hiệp định; tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật để triển khai thực hiện Hiệp định TF từ các tổ chức quốc tế như WTO, WB, WCO, UNCTAD, ADB… và các nước phát triển khác như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Australia….

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm việc.

Cụ thể, nhóm việc về minh bạch hóa: Xây dựng cổng thông tin điện tử quốc gia nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách thương mại, thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương.

Nhóm việc về Phí và Thủ tục: Triển khai thực hiện các cam kết như hoàn thiện các văn bản pháp quy, nâng cao hiệu quả các thủ tục liên quan đến cơ chế một cửa, tự động hóa hải quan, cơ chế thông báo tăng cường kiểm soát, tạm quản, quyết định trước, thủ tục kiểm nghiệm, xử lý trước khi hàng đến, quản lý rủi ro, thiết lập và công bố thời gian giải phóng hàng trung bình….

Nhóm việc về tự do quá cảnh: Triển khai áp dụng các cam kết liên quan đến quá cảnh như không phân biệt đối xử, tạo điều kiện cho hàng hóa quá cảnh, áp dụng các quy định liên quan đến phí quá cảnh….

Nhóm việc về hợp tác hải quan: Chia sẻ và trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác hải quan với hải quan các nước và các tổ chức quốc tế.

Nhóm việc về đối xử đặc biệt và khác biệt: Thực hiện các yêu cầu về đối xử đặc biệt và khác biệt tại phần II của Hiệp định TF như xây dựng lộ trình thực hiện các nhóm cam kết, theo dõi việc thực hiện, báo cáo theo định kỳ cho WTO….

Nhóm việc về Thể chế: Duy trì hoạt động của Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại hoặc cơ chế tương đương, điều phối các bên có liên quan trong nước và phối hợp với các đối tác nước ngoài.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định của Hiệp định TF; tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp đối với các đối tác của Việt Nam.

Hà Nội phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội tập trung quy hoạch, phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố. Phát triển các vùng sản xuất nông sản sạch, có thương hiệu, các vùng trồng rau, hoa quả, các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại, gắn với thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh lân cận như: Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình… để cung cấp các sản phẩm thực phẩm sạch cho thành phố.

Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phân công, phân cấp xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp, bảo đảm mỗi việc, mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm; chú trọng kiểm tra công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó quản lý chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm. Rà soát lại quy hoạch cơ sở giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân; quản lý chặt chẽ việc giết mổ ở các chợ, siêu thị; xử lý nghiêm việc giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm không đúng quy định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Hà Nội xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp, nhất là cấp xã, phường và chỉ đạo quyết liệt việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố.

Thành phố Hà Nội cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm. Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin cho nhân dân về thực phẩm an toàn, cảnh báo các loại thực phẩm không an toàn, cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.

Thành phố Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, làng nghề.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hà Nội mở rộng mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại tất cả các quận, huyện, xã, phường để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Thành phố nghiên cứu việc tổ chức lực lượng phản ứng nhanh để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổng kết mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo quyết định 38/2015/QĐ-TTg ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, nhân rộng mô hình sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Viet-Gap, Global Gap để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và xuất khẩu.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành địa phương ban hành các quy định, hướng dẫn về quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị.

Xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước

Về quy hoạch “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” và định hướng “xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Tỉnh khẩn trương xây dựng Đề án gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Cũng tại Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bạc Liêu tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, tạo bước phát triển mới cho những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách địa phương; tiết kiệm chi, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư; phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển các nhà máy điện gió trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính, vận tải, du lịch. Phối hợp các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát huy thế mạnh của từng tỉnh và bổ trợ lẫn nhau trong vùng.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngành nuôi trồng thủy sản phấn đấu trở thành một trong những ngành kinh tế chủ đạo, là vùng nuôi tôm thâm canh gắn với công nghiệp chế biến tôm lớn nhất của cả nước; đồng thời nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải nuôi tôm bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp, bậc học; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Huy động các nguồn vốn xã hội để thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

 Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tôn giáo, dân tộc.

Hỗ trợ vốn nạo vét các tuyến kênh trục, kênh cấp I

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương sản xuất muối, trong đó có Bạc Liêu đánh giá tình hình, tính toán sản lượng muối phù hợp với thị trường, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ diêm nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về hỗ trợ vốn nạo vét các tuyến kênh trục, kênh cấp I dẫn nước chính, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương có giải pháp kiểm soát nước mặn, trữ nước ngọt phục vụ phát triển sản xuất và đời sống; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đề xuất kinh phí hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về sử dụng vốn của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 để nâng cấp tuyến đê biển và 24 cống kiểm soát mặn, chống triều cường trên tuyến đê biển (đoạn qua địa bàn Tỉnh), Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương đưa Dự án nhà máy nhiệt điện Cái Cùng ra khỏi Quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII, giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phương án thay thế bảo đảm cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Để đánh giá chi phí xây dựng thực tế các công trình giao thông đường bộ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn một số dự án đầu tư xây dựng đường bộ, tổ chức thi công thí điểm 1km đường, trên cơ sở đó xây dựng, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo đúng chi phí thực tế, chống thất thoát, lãng phí; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ Yên Bái phòng chống dịch bệnh động vật

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 80.000 liều vắc xin LMLM type O và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái để phòng chống dịch bệnh động vật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái tiếp nhận, quản lý và báo cáo sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Hướng dẫn phạm vi thực hiện chính sách cho CBCC vùng đặc biệt khó khăn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ về việc giao Ủy ban Dân tộc ban hành văn bản hướng dẫn việc xác định xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo cho đến khi có văn bản mới để thực hiện thống nhất Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong năm 2016.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trước ngày 20/10/2016.

Kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước được giao về quản lý an toàn đập thực hiện việc kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước thuộc danh mục công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chuẩn bị báo cáo về “thực trạng các hồ đập hiện nay và đánh giá mức độ rủi ro của hồ đập trong cả nước”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng an toàn của các hồ đập thủy điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2016.

Hàng năm, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy hoạch thủy điện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ.

Hoàn thiện Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổ chức rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền đối với các quy định liên quan đến đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bao gồm cả phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng Quy định quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghiên cứu xây cầu thay thế phà Cát Lái

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung xây dựng cầu thay thế phà Cát Lái vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 215/TB-VPCP ngày 3/8/2016 và quy định tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 8/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Xây nút giao thông nối Tân Tạo – Chợ Đệm với Khu y tế Tân Kiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng nút giao thông kết nối đường Tân Tạo – Chợ Đệm với Khu y tế Tân Kiên – Bình Chánh theo hình thức đối tác công tư.

Về đề nghị áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định phương thức thanh toán vốn cho nhà đầu tư theo đúng quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao.

P.V

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment