Bộ Công Thương: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của bộ

Category: Thời sự, Trong nước tgo-1

Ngày 04/10/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3979/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Theo đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chính thức được phân công là người phát ngôn của Bộ Công Thương.

thu-truong

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây về phân công nhiệm vụ cũng như tạm thời điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng sẽ trực tiếp phụ trách công tác thông tin, truyền thông của Bộ cũng như các đơn vị thông tin, báo, tạp chí thuộc Bộ.

PV

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment