Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Category: Thời sự, Trong nước tgo-1

Hôm nay 2/9, kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

71 nam quoc khanh

Ngày này cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, long trọng thông báo với toàn thể thế giới về việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên trong khu vực.

Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định: “Sự kiện 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập, xác lập nền dân chủ cộng hòa, không chỉ chấm dứt chế độ đô hộ của phát xít, thực dân pháp mà còn chấm dứt chế độ phong kiến, đưa đất nước Việt Nam sang thời kỳ lịch sử mới – đó là nền Dân chủ Cộng hòa – để từ sức mạnh của một quốc gia độc lập ấy mà chúng ta tiếp tục cuộc kháng chiến giữ nước để bảo vệ thành quả cách mạng”.

Trong suốt 71 năm qua, từ một nước phong kiến thuộc địa, với 90% dân số mù chữ, Việt Nam đang phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có tỷ lệ người dân biết chữ cao nhất khu vực. Nhiều thành tựu của Việt Nam về xóa đói giảm nghèo, về bình đẳng giới đã được thế giới thừa nhận. Việt Nam trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và tham gia vào nhiều hoạt động của Liên hợp quốc.

Ngày 2/9 năm 1969, cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần.

Bùi Đạt

loading...

Related Articles

Add Comment